Spermiedonation Äggdonation Dubbeldonation

MikroTESE

Välkommen till Livio Göteborg

Livio Göteborg på Carlanderska sjukhuset har lång erfarenhet av fertilitetsutredningar, inseminationer (AID), egendonation av ägg (äggfrys) och IVF (provrörsbefruktning). Det är lätt att nå oss, varmt välkommen att höra av dig!


Kontakta oss

Aktuellt

Information om antal familjer per donator inom Livio

Vi vet att ni är många som har frågor om detta och här har vi sammanställt svar och information som kan vara till hjälp när du skall genomgå donationsbehandling

9 Feb 2023

Kvalitet Ur Patientens Perspektiv - KUPP

KUPP är en patientenkät som används inom vården i Sverige. Landets IVF-kliniker (offentliga och privata) använder en variant; IVF-KUPP.
IVF-KUPP genomförs sedan 2013 med 1 1/2 års mellanrum.

Stödjande samtal

En utredning och fertilitetsbehandling är ofta påfrestande på många sätt och vis. Att söka professionell hjälp kan vara ett stort stöd. Läs mer på vår hemsida om möjligheten till stödjande samtal.

16 Dec 2017
Fler nyheter